Hastanemizde proloterapi poliklinik hizmeti açıyoruz.
07 Kasım 2022

proloterapi.png


Hastanemizde proloterapi poliklinik hizmeti açıyoruz.
Proloterapi; proliferatif ve irritan solüsyonlarin (%5 dekstroz kullanıyoruz) lokomotor sistem yaralanmalarında ve eklem laksitesinde tedavi amaçlı enjekte edilmesi esasına dayanan bir tedavi metodudur.
Bu tedavide hedef entesis kavşakları olmaktadır.

Endikasyonları:
-Sprain
-Strain
-Apofizit
-Diz, ayak bileği, bel, omuz ve diğer eklem bağ laksitesi
-Tetik nokta tutulumları
-Lateral-medial epikondilit
-Kronik tendinitler
-Osteoartrit vb.

Kısacası özellikle bağ laksitesi durumlarında enjeksiyon ile yara iyileşme safhalarında tekrar proliferasyon fazına dönüş sağlamak hedeflenir.
Tedavi yanıta göre 3-6 seans olarak uygulanmaktadır. Seans aralıkları 3-4 hafta şeklindedir. Proloterapi enjeksiyonları ile beraber egzersiz desteği ile remodülasyon daha sağlam oluşturulur.