İletişim ve Tanıtım
02 Şubat 2022

Dr.Ersin Arslan E.A.H. tarafından sunulan nitelikli hizmet ve iyi uygulamaların elektronik iletişim araçlarıyla, basılı ve elektronik iletişim araçlarıyla  ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılması ve duyurulması konularında çalışmalar yapılması, sağlık tesisinin medya, iletişim faaliyetlerinin takip edilmesi sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

Görevleri:

 1. Sağlık tesisisin medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetleri bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli planlamak ve yürütülmesini sağlamak
 2. İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda sağlık tesisi yöneticilerine danışmanlık yapmak,
 3. Medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan sağlık tesisi ile ilişkili haber, yorum ve eleştirileri izlemek, iletişim sürecini takip etmek ve koordine etmek,
 4. Sağlık tesisi ile ilgili cevap, düzeltme hakkı ve hukuki süreç gerektiren durumlarda bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü idari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak
 5. Sağlık tesisinin, ihtiyaç halinde ise bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğünün  etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek,
 6. Sağlık tesisinin sosyal medya hesaplarını Bakanlığın kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yönetmek
 7. Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayınlanması maksadıyla bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli medya kuruluşlarına göndermek ve bu çalışmaları Bakanlık haber havuzuna dâhil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmalarını yapmak
 8. Medya tarafından resmi yazı ile talep edilen uzman görüşü, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim taleplerinin yetkililerin izni dahilinde karşılanmasını sağlamak
 9. Sağlık tesisi içerisinde yetkililerin izni ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımını koordine etmek ve süreci yönetmek
 10. Sağlık tesisinin İnternet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi ile manşet haberlerinin girişini sağlamak ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışmak
 11. Sağlık tesisinin kurumsal tanıtımının en iyi şekilde yapılmasına ilişkin, ulusal ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yürütmek
 12. Sağlık tesisinin Bakanlığımız sağlık turizmi politikalarına uyun olarak ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak ve kitle iletişim araçlarıyla yürütülmesini koordine etmek
 13. Sağlık tesisinin tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
 14. Sağlık tesisinin iletişim ve tanıtımı ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından  verilen diğer görevleri yürütmek
 15. Görevlerini İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olarak ve işbirliği içerisinde yürütmektir.

Sorumlu Yönetici – Başhekim : Prof.Dr.Serdar TÜRKMEN

Birim Sorumlusu:

Sevim SEVİNÇ

Çalışan Personel:

Cemal ÇELİK

Dr.Ersin Arslan E.A.H. Basın İletişim Telefon: 0342-324 11 11 / 1999