Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
16 Kasım 2022

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ '' TRSM''  NEDİR?   

Ruhsal problem yaşayan hastalara (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar , şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozuklukları)  psikososyal destek hizmeti veren, takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan,  etkin ve ulaşılabilirbir hizmet  sunan merkezlere Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) denir.

         TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNE KiMLER MÜRACAT EDEBİLİR?

 • Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri ya da hastanede tedavisi tamamlanan uygun hastalar
 • Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar
 • Geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak tespiti yapılan hastalar

TRSM'LERİN İŞLEYİŞİ

 • Tespiti yapılan hastalar veya hasta  yakınları ile telefon yoluyla irtibat kurulduktan sonra TRSM işleyişi ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilmektedirler
 • Hastalar TRSM'de bulunan ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra sağlık kurulu raporu ile merkezde takip altına alınmaktadırlar.
 • TRSM'ler mesai saatleri içerisinde (08:00-16:00)  hizmet vermekte olup, Sağlık Bakanlığı’na ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlerdir.
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıt olan hastaların buradan alacakları hizmetin bedeli SGK tarafından karşılanmakta olup hasta ve aileden herhangi bir ücret talep edilmemektedir!
 • TRSM ye uzak oturan hastaların merkeze ulaşım ve öğle yemeği;  bağlı bulunduğu hastane tarafından sağlanmaktadır!

TRSM EKİBİNDE KİMLER VARDIR?

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, hemşire, psikolog, ergoterapist (iş uğraşı terapisti) yada usta öğretici , sosyal hizmet uzmanı, tıbbi sekreter, yardımcı personel

             TRSM' de neler yapıyoruz?

 • Psikososyal beceri eğitimi (hastaları hastalık ve tedavi, tedavinin olası yan etkileri, günlük yaşam aktiviteleri, konusunda bilgilendirmek)
 • Bireysel danışmanlık ve aile eğitimi
 • Grup terapisi
 • TRSM'e devam etmek istemeyen ya da uygun olmayan hastalara ev ziyaretleri,
 • Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik, tiyatro/drama, halk oyunları, spor  gibi uğraşı tedavileri
 • Sosyal faaliyetler (kültür gezileri, piknik, sinema gösterimi vs...)
 • Danışan ve ailelerine sosyal hak ve sorumlulukları  ile ilgili bilgilendirme toplantıları
 • Merkeze devamı sağlanamayan hasta ve ya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin hastayla bağlantısını oluşturmak..