Klinik Hakkında
20 Haziran 2022

Poliklinik; B Blok zemin katta bulunmaktadır.

Yataklı servis; A blok 1.Kattadır.

nefroloji.png

KLİNİKTE  GÖREVLİ HEKİMLER

 

 

Uzm.Dr.MEHMET KARATAŞ/Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.SELDA ASLAN/Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.HALİM BAYRAM/Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.AHMET ŞAHİN/Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.HÜSNA ŞENGÜL AŞKIN/Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı


 

Klinikte Yapılan İşlemler

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde; bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin, vücudumuzda meydana getirdiği hastalıkların tanı, tedavi ve takibi gerçekleştirilmektedir.

Tifo ve bruselloz (peynir hastalığı) başta olmak üzere tüm ateşli hastalıklar, Nedeni bilinmeyen ateş (Bir haftadan uzun süren ateş),Menenjitler (beyin zarlarının iltihabı), Sepsis (Kan ve vücut iltihabı), Üst solunum yolu enfeksiyonları, Influenza (Grip) ve benzeri enfeksiyonlar, İdrar yolu enfeksiyonları, Sarılık (Hepatit A , B , C , vb) tanı, tedavi ve takibi,, Paraziter hastalıklar (Tenya ,kılkurdu vb), İshaller, besin zehirlenmeleri, HIV testi, Dışkıda amip ve diğer parazitlerin taranması, İdrartetkik, CRP (kandailtihap) testi vb. tanı, tedavi ve takibi gerçekleştirilmektedir.