Evde Sağlık Hizmeti
29 Mayıs 2024

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Evde Sağlık Hizmeti, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların, ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanması Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerimizce yapılır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bu hizmetlerden faydalanabilmek için hasta, hasta yakını veya hastanın aile hekimi tarafından Türkiye genelinde tek numara olarak tesis edilen 444 38 33 numaralı telefon aranmalıdır. Hastanın TC kimlik numarası, adresi ve hastalıkları gibi kişisel bilgileri verilmesi ile hastalar evde sağlık hizmetleri sistemine dâhil olurlar. Evde sağlık hizmetleri İl Koordinatörlüğü tarafından hastanemizin evde sağlık hizmetleri ekibine ulaşılır. Hastanız evinde ziyaret edilerek ihtiyacına göre sağlık sorunları giderilir ve hasta düzenli bir ziyaret programına alınır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Evde Sağlık Hizmetlerinden kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan yatalak hastalar yararlanabilmektedir. Yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan hastalar Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Bu konuya ilişkin değerlendirme ekiplerimiz tarafından yapılır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?

•Daha önce ilgili dal uzmanı tabiplerce konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
•Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
•Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi,
•Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonun sağlanması, verilen hizmetler arasındadır.

Sorumlu Hekimi :  Dr. Esra DEMİRPENÇE
Birim Sorumlusu :
Fikri YILMAZ
Birim Çalışanları :
Yakup TEKİN
Şükrü DEĞİRMENCİ
Yusuf Fuat AK
Muhammet GÜMÜŞ
Tarık AYTEKİN
Mahmut FIRAT
Deniz ARSLAN
Ebru DOĞAN
Elif DALKILIÇ