Klinik Hakkında
08 Şubat 2022

Birimin Misyonu


Birey sağlığının devamlılığını sağlamak için; standartlara ve etik değerlere bağlı, hasta ve yakınlarının memnuniyetlerini önemseyen, eğitimleri sürekli olarak güncellenen, insana değer veren güler yüzlü çalışanlarımız ve gelişmiş teknolojimiz ile kaliteli bir hizmet sunmak, etkin tanı ve tedavi uygulamaktır.


Birimin Vizyonu


Genetik ve çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurarak, hasta ve yakınlarının fizyolojik, psikolojik ve patolojik durumlarını periyodik olarak kontrol etmek; sağlık takip sistemleri ile hasta danışmanlığı hizmeti sunmak gibi teknolojik desteklerin yardımı ile uluslararası sağlık kılavuzlarının çizdiği sınırlarda koruyucu hekimlik kavramını oturtabilmektir.

 

Birimin Değerleri

·Hasta Memnuniyeti: Hizmet kalitesini sürekli arttırarak, hastaların beklentilerinin üzerine çıkmayı hedefleyerek, hizmet alan kişilerin memnuniyeti sistemli olarak izlenmekte ve elde edilen sonuçlar, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanılmaktadır.

·Çalışan Memnuniyeti: Mutlu ve güler yüzlü çalışanlar; mutlu ve memnun hastalar sağlamanın ilk basamağıdır. Kaliteli bir hizmet ancak kaliteli, eğitimli ve deneyimli elemanlar ile sağlanır inancıyla hareket ederiz.

·Sevgi, Saygı ve Huzurlu Ortam: Evde sağlık hizmetlerinde hem hizmet alanlar, hem hizmet verenler sevgi, saygı ve huzur ortamında hizmet alır ve hizmet verirler. Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, karşımızdaki kişiye öyle davranırız.

·Etik İlkelere ve Güvene Dayalı Çalışmak: Tüm ilişkilerimizde ahlaki kurallara uygun hareket eder, kişiler arası iletişimimizde saygılı, dürüst, iyi niyetli ve anlayışlı davranırız. “İnsana Saygı” bilinciyle hareket ederiz.

·Yenilenme  ve Sürekli Gelişim: Yaşlı bakımına farklı bakış açısı ve hizmet anlayışıyla yaklaşırız, hizmetimizi geliştirerek hasta memnuniyeti oluşturacak yenilikçi fikirler üretir ve bunları uygulamaya yansıtırız.

·Sorumluluk: Görevimizin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak insan yaşamına saygıyı ön planda tutarak görevimizi imkanlarımız doğrultusunda eksiksiz ifa ederiz.


Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı nedir?


Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin tıbbi  danışmanlık hizmetlerini kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon, hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunulması amacını taşır.

Hangi Hastalara Hizmet Verir? 

Evde Sağlık Hizmetleri; İlk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere; bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan, KOAH vb. solunum sistemi hastalığı olan, terminal dönem palyatif bakım hastalığı olan, ileri derecede kas hastalığı olan bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verir.

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır? 

Evde sağlık hizmetleri ekibinde asgari bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru ve bir şoför görevlendirilir. ihtiyaç halinde bir psikolog görevlendirilir.


Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Nasıl Çalışır? Vatandaşlar Bu Birime Nasıl Ulaşabilir? 


-Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.

-Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Nüfus cüzdanı ile yazılı olarak yada müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna ulaşarak yapılabilir.