Amaç ve Hedeflerimiz
08 Şubat 2022

Amaç 1. Ulusal ve Uluslararası alanda hasta bakım, takip ve tedavi süreçlerini geliştirmek

Hedef 1.1 Kliniklerin fiziksel alt yapılarının revizyonu (D blok klinikleri, Tüp Bebek Merkezi vb.)

Hedef 1.2 Teknolojisi eskiyen cihazların yenilenmesi (Tıbbi cihazlar, soğutma grubu)

Hedef 1.3 Hasta bekleme sürelerinin (poliklinik, randevu, yatış, tetkik, görüntüleme, ameliyat vb.) düşürülmesi

Amaç 2. Verilen Hizmetlerin Kesintisiz ve Devamlı Olarak Yürütülmesini Sağlamak

Hedef 2.1 Tesis yönetimi ve güvenlik hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi

Hedef 2.2 Otopark alanlarının ve hizmetlerinin iyileştirilmesi

Hedef 2.3 Tehlikeli madde, su ve elektrik tesisat sisteminin yenilenmesi

Hedef 2.4 Merkezi Sterilizasyon Biriminin Yenilenmesi

Amaç  3. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini ve Personel Süreçlerini Geliştirmek

 

Hedef 3.1 Tüm çalışanların hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi

Hedef 3.2 Kurumsal aidiyetin ve kurum kültürünün benimsetilmesi

Hedef 3.3 Personelin genel değerlendirme anketlerindeki memnuniyet düzeylerinin

Amaç  4. Hasta ve Çalışan Güvenliğini Artırmak

 

Hedef 4.1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin arttırılması

Hedef 4.2 Enfeksiyon Kontrol Komitesi çalışmalarının desteklenmesi

Hedef 4.3 Hastanedeki kurul ve komite çalışmalarının desteklenmesi

Amaç  5. Hastane Bilişim Altyapı Sistemini Yenilemek

 

Hedef 5.1 Network yenilenmesi, IP santral sistemine geçilmesi, tüm hastanenin kamera sistemi ile donatılması, kablosuz ağ alt yapısı kurulması

Hedef 5.2 Dijital arşiv sistemi kurulması