Klinik Hakkında
24 Nisan 2024

Poliklinik; Merkez Bina B Blok 1.Katta bulunmaktadır.

Yataklı servis; Mücahitler Ek Binası 3. kattadır.

 

KLİNİKTE  GÖREVLİ HEKİMLER

 

 

Uzm.Dr.HASAN KARBOĞA/Üroloji Uzmanı

Uzm.Dr.SEDAT MIZRAK/Üroloji Uzmanı

 

 

 

Klinikte Yapılan İşlemler

-Prostat kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri, üreteropelvik darlık ameliyatları, kadınlarda organ sarkma ameliyatları.
-Laparoskopik cerrahiler (fonksiyonunu yitirmiş ve kanserli böbrek nefrektomileri, böbreküstü bezi ameliyatları, böbrek kisti, inmemiş testis araştırılması, üreteropelvik darlık ameliyatları, laparoskopik taş ameliyatları)
-Perkütan böbrek taşı cerrahisi, fleksibl üreteroskopi, üreter taşı ameliyatları, mesane ve üretra taşlarında endoskopik tedavi, taş kırma tedavisi (ESWL)
-Onkolojik ameliyatlar (böbrek, böbrek üstü bezi, üreter, mesane, testis, penis kanseri ile ilgili açık ve endoskopik ameliyatlar)
-Prostat büyümesi ile ilgili kapalı ameliyatlar (bipolar/plazma TUR-P)
-Pediatrik üroloji ameliyatları (hipospadias, inmemiş testis, üreteropelvik ve üreterovezikal darlık)
-Ürojinekoloji ameliyatları (kadınlarda idrar kaçırma, mesane askı ameliyatları, veziko-vajinal veya üretero-vajinal fistül onarımları)
-Erkeklerde kısırlık tedavisi ve ilgili ameliyatlar