Dünya Lenfoma Farkındalık Günü
15 Eylül 2022

Lenfoma .png

LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?


Lenfoma, lenf sisteminin kanseridir. Her yaşta olabilir fakat gençlerde en sık rastlanan kanser türüdür. Genellikle tedavi edilebilir ve pek çok insan teşhisten sonra uzun süre yaşayabilir. Lenfoma, lenf bezlerinde katı tümörlerin oluşumuyla anlaşılır.
Hastalık lenfositleri etkiler.

Lenfoma türleri nelerdir?

Lenfatik kanserler etkilenen lenfosit türlerine göre sınıflandırılır. Lenfomanın iki ana tipi vardır:
• Hodgkin Tipi Lenfoma
• Hodgkin Olmayan Tip Lenfoma (Non-Hodgkin Lenfoma)

Lenfomanın, Lenf Kanserinin Sebebi Nedir?
Lenfomaya neyin sebep olduğu her zaman tam olarak bilmemekle birlikte araştırmacılar, lenfomanın ortaya çıkma olasılığını artıran bazı risk faktörlerini belirlemişlerdir.
Bunlar,

• Yaş,
• Cinsiyet,
• Ülke ve etnik köken:,
• Zararlı kimyasallar ve radyasyon,
• İmmün yetersizlik,
• Otoimmün hastalıklar,
• Enfeksiyon.

      Lenfoma Belirtileri Nelerdir?

Belirtiler arasında genellikle lenf bezlerinin ağrısız şişkinliği görülür. Bu şişkinliker genellikle boyun ve koltukaltı gibi bu bezlerin yüksek miktarda bulunduğu yerlerde olur. Şişikinlik kasık veya karında da olabilir. Bu şişkinlikler genellikle ağrı yapmaz. Bazı insanlarda da vücudun hiçbir bölgesinde şişkinlik görülmez.
Lenf bezlerinin aşırı şişmesi dolaşım sistemine baskı yaparak kan dolaşımında soruna yol açabilir. Böylece şişlikler kol ve bacaklara yayılabilir. Ama aşırı şişme her hastada görülmez.
Lenf bezleri ve kan damarlarının şişmesiyle sinirler baskıya maruz kalabilir. Bu yüzde el, kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma görülür.

Ayrıca:

• Bacaklarda ve bileklerde şişkinlik
• Karın ağrısı ve karında şişkinlik
• Gece terlemeleri ve ateş
• İştah ve kilo kaybı
• Titreme
• Normal olmayan kaşıntı
• Bitkinlik
• Acı veya normalde olmayan fiziksel his
• Normal olmayan yorgunluk/enerjide azalma
• Kronik öksürük
• Nefes darlığı
• Bademciklerin şişmesi
• Baş ağrısı görülür.

      Lenfoma Teşhisi Nasıl Konur? Hangi Testler Yapılır?

Lenfoma için şu anda aktif bir tarama programı bulunmamaktadır. Lenfoma teşhisi belirtilere sahip kişilerin doktora başvurmasıyla konmaktadır.

Tanı

Fizik muayene: Tüm vücutta ele gelen lenf düğümleri kapsamlı olarak muayene edilmelidir.
Biyopsi: Kesin tanı histopatolojik inceleme ile konur. Bu nedenle lenf düğümü büyümesi olan hastalarda lenf düğümünün cerrahi olarak çıkarılması ve histopatolojik incelemenin yapılması gereklidir.
Kemik iliği biyopsisi: Lenfoma tanısı konan her hastaya mutlaka hastalığın evresini belirlemek için kemik iliği biyopsisi de yapılmalıdır. Hastalığın kemik iliği tutulumunun olup olmadığının belirlenmesi uygun tedavi şeklini kararlaştırmada yol göstericidir.
Görüntüleme: Anestezi gerektirmeyen çoğu kez ağrısız bir işlemdir. Direkt röntgen grafileri; boyun, toraks, batın ve/veya pelvis bilgisayarlı tomografi incelemesi (BT) çekilmelidir.

Kan sayımı: Alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları (trombosit) denen farklı kan hücrelerinin sayısının ve görünümünün değerlendirilmesi gerekir. Bu hücrelerde bir bozukluk olması bazen lenfomanın ilk bulgusu olabilir.

Biyokimyasal incelemeler: Tümörün karaciğer, böbrek veya vücudun diğer kısımlarını tuttuğunu göstermede bilgi verir.