28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ
01 Mart 2022

Bilinçli  toplumlar  her türlü afette, savaşta ve kötü günde ayakta kalırlar. Ne yapacağını nasıl yapacağını bilen bireyler yaratmak, Sivil Savunmanın farkında olmak, önemini  bilmek,  önce  sizin, sonra  çevrenizin bilinçlenmesiyle başlar. Her zaman hazır olmak için eğitim ve tedbir yaşamsal bir önemdir.

Doğal afetlerin, büyük yangınların ve savaşların yol açtığı zararları, can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçlayan Sivil Savunma Ulusal Savunmanın temel öğelerindendir. Koruyucu ve kurtarıcı hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaştırılabilmesi, güvenli bir ortam sağlanabilmesinin önemli koşuludur. Sivil Savunmaya verilen önem, İnsana verilen değerin göstergesidir.

Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgariye indirilmesi; hayati öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, faaliyetlerin idamesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını afet zararlarını en aza indirebilmek afet sonrası ne yapabiliriz yerine afet zararlarını nasıl önleyebiliriz anlayışından yola çıkarak güç birliği ve faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır.


processed-8edddc9e-592a-4dab-a8fb-45553d07315f_hCfhwr8A.jpeg