Sağlık Hizmetleri ve Hekimler
28 Kasım 2023

Sağlık Turizmi

Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak uluslararası hastaların kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti almasını hedefliyoruz. Tecrübeli sağlık çalışanlarımız ve yüksek teknolojili donanımızla Uluslararası hastalarımıza da daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı, bireylerin sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılayarak, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında hastanemize başvuran hastalarımızın memnuniyetini yüz yüze yapılan anketlerle sistemli olarak incelemekte ve elde edilen verileri, sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla kullanmaktayız. Cerrahi ve Dahili bilimlerde deneyimli hekimlerimiz ve iyi yetişmiş sağlık çalışanlarımızla ulusal politikamıza uyumlu hizmet vermekteyiz.  

Sağlık Turizmi Nedir?

Küreselleşen dünyada; ülkeler arasında işbirliğinin, seyahat özgürlüklerinin ve imkanlarının artması, ulaşımda kolaylıklar sağlanması, sağlık hizmetinde kalitenin dünyanın değişik köşelerinde de gelişmesi, sağlık hizmeti finansmanında hem bireysel hem de bütçe kaynaklı güçlükler, dünyada sağlık turizmi kavramının önemini giderek artırmıştır.

Günümüzde sanayileşme ve kentleşme sonucu meydana gelen sorunlar insan ve toplum  sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Sağlıksız toplumlarda işgücü ve üretim kapasitesi azalmaktadır. İnsan sağlığını korumak, işgücü verimini ve üretimi arttırmak amacı ile doğal turizm kaynakları (temiz hava, güneş, şifalı termal sular, iklim) olanaklarından faydalanılmaktadır.

Sağlık turizmi, bireylerin koruyucu ve tedavi edici, rehabilite edici ve de sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir başka ülkeye ziyaretleridir. Sağlık turizmi, uluslararası sağlık amaçlı hareketlilik potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine imkan veren bir sektördür.

Sağlık Turizmi:

  1. Termal Sağlık Turizmi
  2. Medikal Turizm
  3. Yaşlı Turizmi (3rd Age Tourism, 3. Yaş Turizmi)
  4. Engelli Turizmi kavramlarını barındırmaktadır.

Ayrıca uluslararası hasta sınıflaması Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

  • İkamet ettiği yerden başka bir yere sağlık kazanmak amacıyla seyahat eden kişilere “Medikal Turist”,
  • Tatilleri esnasında acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalan turistlere “Turistin Sağlığı Kapsamında Hizmet Alan Hasta”,
  • Sağlık Bakanlığının da bazı ülkelerle sağlıkla ilgili birçok alanda yapmış olduğu ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye’ye gelen kişilere “Sağlık Alanında İkili Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta”,
  • Sosyal güvenlik kuruluşları arası anlaşma kapsamında birbirlerinin sağlık hizmetleri olanaklarından yararlanma amacıyla Türkiye’ye gelen kişilere “Sosyal Güvenlik Kurumuyla Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta” denilmektedir.