Sağlık Turizmi Birimi
28 Mart 2024


Kurumumuzda birçok yabancı dilde yabancı hastalarımıza sağlık hizmeti verilebilmektedir.

İngilizce, Arapça dillerini konuşan hastalarımıza tıpkı kendi ülkelerinde hizmet alıyormuşcasına rahat ve çok daha konforlu bir hizmet sergilemek baş misyonumuzdur. Gerek Sağlık Turizmi (Sağlık Amaçlı Turizm) gerekse Turistin Sağlığı (Turizm için gelen ziyaretçilerin sağlık hizmetleri) konularında profesyonel ekibimizle sağlık hizmeti sunabilmekteyiz.

1. Görev Tanımı:Yurtdışından sağlık turizmi nedeni ile hastanemize başvuran hastaların; kabul, kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk, tercümanlık ve aracı kuruluşlarla iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.
2. Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 2.1.Personel Kriterleri ve Görev Tanımları
2.1.1.Birim Sorumlusu/Sorumlu Yardımcısı: Hastane Yöneticisi tarafından sağlık hizmetleri sınıfında yer alan, tercihen yabancı dil bilen, iletişime açık, diksiyonu düzgün kişiler arasından seçilerek görevlendirilir.
2.2.Yurtdışı hastaların yönlendirilmesi, ulaşım, muayene, tedavi süreçlerine ilişkin genel koordinasyonu sağlamak, Hastane sağlık turizmi görevli personeli ve diğer ilgili personeli bu kapsamda bilgilendirmek ve yönlendirmek.
2.3.Hastanenin yurtdışı tanıtım hizmetlerini organize etmek ve yürütmek,
2.4.Yurtdışı kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde olmak, ikili anlaşmalara (asistan ve aracı kuruluşlar vb.) ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.
2.5.Sağlık turizmi kapsamındaki yazışmaları yapmak,
2.6.Sağlık turizmi kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek, gerekli istatistiki verilerin tutulmasını ve gerektiğindeilgili makamlara sunulmasını sağlamak.
2.7.Uluslararası hasta kayıtlarının, ilgili bilgi- işlem personelince tam ve doğru girilmesini takip etmek,
2.8.Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru yapılması sürecini takip etmek, gerektiğinde ilgili kişileri bilgilendirmek.
2.9.Hizmet almak üzere ülkemize gelen hastaların; Hastaneye ulaşımı, tedavi süreci, sağlık tesisi dışında konaklama ve ülkesine dönüş sürecinde her türlü çalışmaya rehberlik etmek,
2.10.Yabancı hastaların tedavi süreçlerine ilişkin sorunların çözümü için gerekli kişi ya da kuruluşlarla iletişime geçmek, sorunların çözümüne yönelik çalışmaları yürütmek,
2.11.Hastanın kendi dilinde tercüman temin etme ve tüm süreçler hakkında bilgilendirilmesinin ve onamının alınmasını sağlamak.
2.12.Sağlık turizmi kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.
3.Toplantı Sıklığı: Yılda 2(iki)defa, gerektiğinde daha sıktoplanır.Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.
4.Sağlık Turizmi Birimi Üyeleri:
Başhekim 
Hastane Müdürü
Birim Sorumlusu
Birim Sorumlu Yardımcısı
Başhemşire 
Kalite Yönetim Direktörü 
İş Güvenliği UzmanıSorumlu Yönetici – Başhekim Yardımcısı : 
Sorumlu Hekimi
Birim Çalışanı : Cemal ÇELİK
Tercümanlar: 
Föziye NASRAVİ
Hüseyin YÜZBAŞI
Hasan YÜZBAŞI

Banka Hesap Numaralarımız :
HALKBANK 
TL : TR43 0001 2001 4280 0005 1000 11
USD : TR95 0001 2001 4280 0058 1000 69
EURO : TR68 0001 2001 4280 0058 1000 70

Dr.Ersin Arslan E.A.H. Sağlık Turizm Birimi Telefon: 0342 324 11-11/ 1999

Adres: Mücahitler, Gazi Muhtar Paşa Blv. No:37, 27090 Şehitkamil/Gaziantep