26 Ekim Hasta Hakları Günü
27 Ekim 2021

Hasta Hakları Günü Kutlu Olsun!

thumb.jpg

Hasta Haklarını, bir sağlık kurumunun verdiği hizmet içinde hastaya sağlaması gereken imkanlar olarak da düşünebiliriz. Bunlar: Hizmetten Genel Olarak Faydalanma; Bilgilendirme ve Bilgi İsteme; Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme; Mahremiyet; Rıza; Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma; Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme; Saygınlık Görme ve Rahatlık; Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma ve Şikayet ve Dava Hakkı’dır.
Hastaların sağlık hizmeti aldığı kuruma karşı sorumlulukları da aynı derecede önem taşır. Bunlar da: Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme; Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme; Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma; Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme; İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme; Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama; Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma hakkıdır.

Keşke hastalıklar hiç olmasa,

Sağlık, mutluluk ve neşe dolu günler dileğiyle..