Klinik Hakkında
08 Şubat 2022
Nükleer Tıp'ta Eforlu-ilaçlı stres testi, Myo-kard sintigrafisi, paratroid Sintigrafisi, Troid Sintigrafisi, Böbrek ve kemik sintigrafileri yapılmakta ve sonuçlar aynı gün içerisinde hastalara teslim edilmektedir. Radyoloji kliniğinde MR, BT, 5 adet direkt röntgen, 1 adet floroskopi, 7 adet USG, 3 tanesi dijital olmak üzere 6 adet seyyar röntgen, 4 adet C kollu floroskopi, 1 adet kemik dansitometresi bulunmaktadır. Kliniğimizde Girişimsel Radyoloji polikliniği açılmış olup vasküler-nonvasküler her türlü girişimsel işlem kliniğimizde yapılmaktadır.