Klinik Hakkında
24 Nisan 2024
 

KLİNİKTE  GÖREVLİ HEKİMLER

 

 

Öğr. Gör.LÜTFÜ AŞKIN                               ÖĞRETİM GÖREVLİSİ        KARDİYOLOJİ

 

 

 

Klinikte Yapılan İşlemler

 

Elektrokardiyografi (EKG), Ekokardiyografi (EKO), Efor (Stres) Testi, Stres Ekokardiyografi, Holter (Tansiyon + ritim holter, 24, 48 ve 72 saat)

Her türlü sol ve sağ kalp kateter işlemleri;

Koroner anjiyografi ve koroner arter hastalığı ileri tanı yöntemleri;

Daralmış koroner arterlerin tedavisine yönelik koroner balon ve stent girişimleri;

Kalp krizi geçirmekte olan hastalarda krize neden olan koroner arter tıkanmalarının acil tedavisi;

Kalp ritmi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan elektrofizyolojik çalışma, kateter ablasyonu ve kalp pili uygulamaları;

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) aort kapağının ameliyatsız değişimini sağlayan girişimsel bir tedavi yöntemi;

Atriyal Septal Defekt (ASD); Çalışan kalpte baypas ameliyatı kalbi durdurmadan, hastanın kalp akciğer pompasına bağlanmasına gerek kalmadan gerçekleştirilen bir kalp cerrahisi yöntemi;

Kalıcı ve Geçiçi Pil Tedavisi;

Ventriküler taşikardi (VT),

Atriyal Fibrilasyon (AF);Kalp Ritim Bozukluğu