Klinik Hakkında
20 Haziran 2022

Poliklinik A blok 2.Kat.

Yataklı hasta servisi  43 hasta yatağıyla   A blok 1.Katta Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte hizmet vermektedir.
 

KLİNİKTE  GÖREVLİ HEKİMLER

 

Uzm.Dr.AHMET AYHAN DÜNDAR / KARDİYOLOJİ UZMANI

Uzm.Dr.YUSUF HOŞOĞLU/ KARDİYOLOJİ UZMANI

Do.Dr.LÜTFÜ AŞKIN/ KARDİYOLOJİ UZMANI

Uzm.Dr.ABDULLATİF İLBEY/ KARDİYOLOJİ UZMANI

Uzm.Dr.AHMET BÜYÜK/ KARDİYOLOJİ UZMANI            

Uzm.Dr.AYŞE SUBAŞI/ KARDİYOLOJİ UZMANI

Uzm.Dr.CELAL ÖZTEKİN/ KARDİYOLOJİ UZMANI            

Uzm.Dr.ELİF İLKAY YÜCE ERSOY/ KARDİYOLOJİ UZMANI            

Uzm.Dr.EMİN ERDEM KAYA/ KARDİYOLOJİ UZMANI   

Uzm.Dr.EMRULLAH BOZKURT/ KARDİYOLOJİ UZMANI               

Uzm.Dr.ENGİN DONDURMACI/ KARDİYOLOJİ UZMANI             

Uzm.Dr.ESRA POLAT/ KARDİYOLOJİ UZMANI  

Uzm.Dr.FATİH POYRAZ/ KARDİYOLOJİ UZMANI             

Uzm.Dr.İBRAHİM AKSOY/ KARDİYOLOJİ UZMANI         

Uzm.Dr.ÖZCAN YAĞICIBULUT/ KARDİYOLOJİ UZMANI               

Uzm.Dr.SEDAT SAKALLI/ KARDİYOLOJİ UZMANI            

Uzm.Dr.ŞERİFE AKSOY/ KARDİYOLOJİ UZMANI              

Uzm.Dr.VEYSEL ÖZGÜR BARIŞ/ KARDİYOLOJİ UZMANI               

 

 

Klinikte Yapılan İşlemler

 

Elektrokardiyografi (EKG), Ekokardiyografi (EKO), Efor (Stres) Testi, Stres Ekokardiyografi, Holter (Tansiyon + ritim holter, 24, 48 ve 72 saat)

Her türlü sol ve sağ kalp kateter işlemleri;

Koroner anjiyografi ve koroner arter hastalığı ileri tanı yöntemleri;

Daralmış koroner arterlerin tedavisine yönelik koroner balon ve stent girişimleri;

Kalp krizi geçirmekte olan hastalarda krize neden olan koroner arter tıkanmalarının acil tedavisi;

Kalp ritmi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan elektrofizyolojik çalışma, kateter ablasyonu ve kalp pili uygulamaları;

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) aort kapağının ameliyatsız değişimini sağlayan girişimsel bir tedavi yöntemi;

Atriyal Septal Defekt (ASD); Çalışan kalpte baypas ameliyatı kalbi durdurmadan, hastanın kalp akciğer pompasına bağlanmasına gerek kalmadan gerçekleştirilen bir kalp cerrahisi yöntemi;

Kalıcı ve Geçiçi Pil Tedavisi;

Ventriküler taşikardi (VT),

Atriyal Fibrilasyon (AF);Kalp Ritim Bozukluğu