Klinik Hakkında
20 Haziran 2022

Cerrahi Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahi yataklı hasta servisi B blok 4. Katta yer almaktadır.

 

KLİNİKTE  GÖREVLİ HEKİMLER

Uzm.Dr. OZGKIOUR PALAZALI/Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı

 

Klinikte Yapılan İşlemler

Cerrahi Onkoloji Bölümü, çeşitli malign ve benign tümörleri olan hastaları tedavi eder. Bazı kanser türleri için esas tedavisi cerrahi olup, kemoterapi ve radyoterapi yardımcı tedavi yöntemleridir. Cerrahi Onkoloji bazı kanserlerin tedavisi ile ilgilenen özel bir alandır. Bu bölüm bir dizi alt bölümden oluşmaktadır, bunlar;

Kolorektal Cerrahi

Meme Cerrahisi

Endokrin Cerrahi

Mide Cerrahisi

Özefagus Cerrahisi

Hepato-Pankreato-Biliyer (HPB) Cerrahisi

 

Gastroenteroloji cerrahisi biriminde; yemek borusu hastalıkları (özefagus kanseri, reflü, hiatal herni, akalazya), mide ve duodenum hastalıkları (kansermetabolik cerrahi, her türlü tümör), ince ve kalın bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn hastalığı, kanserler), anüs ve anal kanal hastalıkları (fissür, fistül, hemoroid, inkontinans, prolapsus, abse), karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları (karaciğer kanseri, kist hidatik, safra kesesi taşı, kolesistit ve her türlü kistler) uzmanlarınca değerlendirilip cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir.