Değerlerimiz
08 Şubat 2022


Değerlerimiz;
Personel eğitimini sürekli ve etkin kılmak, Hasta Haklarına duyarlı olmak, Hasta ve Çalışan Güvenliğini artırmak, Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, Hasta ve Çalışan Memnuniyetini artırmak, Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngören stratejik bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek, hastalara en iyi tedavi olanakları sağlamak