Girişimsel Radyoloji
16 Kasım 2022

Girişimsel Radyoloji nedir?

Girişimsel radyoloji, radyolojinin tedavi edici yan dalı olup, her geçen gün hızla ilerlemekte olan bir branştır. Girişimsel radyologlar tarafından uygulanır.

Görüntüleme eşliğinde ciltte iğne deliği gibi küçük bir alandan vücutta ilgili alana girerek, kılavuz teller ve araçlar eşliğinde uygulanan tedavi yöntemleridir. Bu işlemler sırasında lokal anestezi uygulanır,  büyük ameliyatlara ve kesilere gerek kalmadan kapalı bir yöntemle tedavi gerçekleştirilir. Son yıllarda kullanım sıklığı ve kullanım alanı artmıştır.

Girişimsel radyolojinin avantajları nedir?

Cerrahiye göre hasta açısından daha az travmatiktir ve daha kolay tolere edilebilir.

Daha az ağrı ile kısa sürede iyileşme imkânı sağlar.

Çevre doku bütünlüğü büyük oranda korunur.

Hastanede kalma süresi cerrahi işlemlere göre çok daha kısadır.

Girişimsel radyoloji damarlarla ilgili (vasküler) veya damar dışı (non-vaskuler) olmak üzere başlıca 2 grup altında toplanan tedavi yöntemlerini içerir. Bu gruplara göre ciltten damar içerisine veya vücutta bulunan organ yada boşluklara direk girilerek görüntüleme eşliğinde tedavi planlaması ve uygulaması yapılır. Tedavi sırasında kullanılan görüntüleme yöntemleri; Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Dijital Substraksiyon Anjiografi (DSA), Floroskopi veya Manyetik Rezonans (MR) olabilir.

Girişimsel Radyoloji ile yapılabilecek işlemler:

Vasküler Girişimler (Damarlarla ilgili):

Tanısal klasik anjiografi işlemleri: İlgili bölgenin damarlarının gösterilmesi

Stent veya Balon Anjioplasti: Damar darlıklarında veya tıkanıklıklarında damarı açmaya yönelik yapılan işlemler. Örnek; Boyun, bacak gibi yerlerde bulunan atar ve toplardamar darlıklarının açılması,

Embolizasyon: Hastalıklı damarların damar içinden ulaşılarak kapatılması işlemi. Örnek: Beyin damarlarında anevrizma (baloncuk) kapatılması, sindirim sisteminde kanamaya neden olan damarın kapatılması, tümörlerin beslenmesini sağlayan damarların kapatılması, kanamaya neden olan rahim myomlarını besleyen damarların kapatılması ve myom küçülmesi gibi işlemler sayılabilir.

Bacak varislerinin tedavisi: Varise neden olan damar veya damarların ultrason eşliğinde lazer ile yakılarak kapatılması ve yok edilmesi.

Non-vasküler Girişimler (Damar dışı):

Farklı anatomik alanlardaki hastalıkların tedavisidir.  Apse, kist tedavileri, böbrek ve safra yollarına yönelik uygulanan kateter işlemleri, tümörlere uygulanan radyo frekans, mikrodalga gibi yakma işlemleri, çeşitli organlardan veya kitlelerden biyopsi alma işlemleri sayılabilir.