Oluşturulan Komiteler
13 Şubat 2019

OLUŞTURULAN KOMİTELER

  • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
  • Hasta Güvenliği Komitesi
  • Eğitim Komitesi
  • Tesis Güvenliği Komitesi
  • Radyon Güvenliği Komitesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu