Sosyal Sorumluluk Projeleri
05 Ocak 2022PROJE ADI: TİP 1 DİYABET İLE EL ELE
PROJENİN AMACI;
     Tip 1 diyabet vücudumuzda pankreasın otoümmün olaylar sonucunda hasar görerek insülin üretmez hale gelmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Tip 1 diyabette insülin tedavisi ve kontrolleri mutlaka en başından itibaren gereklidir ve bu hastalar insülin kullanmadıkları takdirde yaşamlarını idame ederken zorluk çekerler.
     Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2016-2017 yılında Endokronoloji polikliniğine başvuru yapan 39 hastaya yapılan ve diyabetli hastalarda diyabet ile ilgili sorunları olanlar (DİSA) anketi ile sosyodemografik özelliklere ve metabolik parametrelerin değerlendirmesi çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, Tip 1 diyabetli hastalarda herhangi bir sorun olmasa bile sadece diyabetin varlığının bile psikososyal etkilenme ile ilişkili olduğu görülmüştür.
   Tip 1 diyabet hastaları ebeveynlerinin sorumluluğunda çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kontrollerini aksatmazken kendi sorumluluklarını almaya başlamaları ile takip ve tedavilerini aksatmaya başlamaktadırlar. Bizde bu proje ile Tip 1 diyabetli hastaların randevu almadan kliniğimize gelmelerini, takip, tedavi ve diyabete bağlı oluşabilecek diğer sistemik hastalıklarının kontrolünü sağlamayı amaçlamaktayız.

PROJENİN BAŞLANGIÇ- BİTİŞ YILI:
2017-Devam ediyor.

PROJEYİ YÜRÜTEN BİRİM:
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği- Diyabet Okulu 

Not: Proje hakkında bilgi için (0342) 221 07 00 Dahili:4225