T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İç Hastalıkları Kliniği Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019

İç Hastalıkları Kliniği

Hastanemizde İç Hastalıkları Kliniği 1965 yılında kurulmuş olup, 5 adet iç hastalıklar Polikliniği, 1 adet semt polikliniği ile hastalarımıza ayaktan hizmet verilmektedir. 40 yataklı servis 4 yataklı 2. basamak dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi ile yatan hastalara hizmet vermekte ayrıca 3. basamak genel yoğun bakım ünitesinde de hasta takip ve tedavisi yapılmaktadır. Kliniğimize bağlı Gastroenteroloji, Hemotoloji, Endokronoloji, Tıbbı Onkoloji, Romotoloji, Nefroloji, Allerji ve Ümminoloji yandalları bulunmaktadır.
Paylaş