Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nükleer Tıp ve Radyoloji Kliniği

Güncelleme Tarihi: 09/01/2019
Nükleer Tıp'ta Eforlu-ilaçlı stres testi, Myo-kard sintigrafisi, paratroid Sintigrafisi, Troid Sintigrafisi, Böbrek ve kemik sintigrafileri yapılmakta ve sonuçlar aynı gün içerisinde hastalara teslim edilmektedir. Radyoloji kliniğinde MR, BT, 5 adet direkt röntgen, 1 adet floroskopi, 7 adet USG, 3 tanesi dijital olmak üzere 6 adet seyyar röntgen, 4 adet C kollu floroskopi, 1 adet kemik dansitometresi bulunmaktadır. Kliniğimizde Girişimsel Radyoloji polikliniği açılmış olup vasküler-nonvasküler her türlü girişimsel işlem kliniğimizde yapılmaktadır.